رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

 
محسن لطیفی

محسن لطیفی

مدیرعامل / عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی برق-مخابرات
(دانشگاه علم و صنعت)
لیسانس مهندسی برق-مخابرات
(دانشگاه صنعتی شریف)
Post MBA in Business Intelligence
(سازمان مدیریت صنعتی)

ویدا جاوید

ویدا جاوید

مدیر مهندسی نرم افزار / رئیس هیئت مدیره

لیسانس مهندسی کامپیوتر
(دانشگاه علم و صنعت)
MBA مدیریت اجرایی
(سازمان مدیریت صنعتی)

مهران لطیفی

مهران لطیفی

مدیر بازرگانی / نائب رئیس هیئت مدیره

لیسانس مهندسی کامپیوتر
(دانشگاه اراک)
مدیریت بازرگانی
(سازمان مدیریت صنعتی)
فوق لیسانس مدیریت گرایش MITM
(سازمان مدیریت صنعتی)

بالا