رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

آخرین وضعیت ERP در جهان

 گزارش شرکت مشاوره Panorama در ارتباط با سیستم های جامع مدیریت منابع سازمانی و نرم افزارهای مناسب برای سازمانهای بزرگ بر اساس میزان نصب، پیاده سازی و رضایت مشتریان , و با در نظر گرفتن اندازه سازمان و موقعیت جغرافیایی آنها.

ERP Status report

 

بالا