رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

صنایع دارویی

در صنایع دارویی همانند سایر صنایع با دانش فنی بالا، با توجه به تنوع داروها و میزان داروهای تولید شده در حجم بالا،توسعه و تولید یک محصول جدید متناسب با سری ساخت و تاریخ انقضای مختلف، نیاز به استفاده از سیستم های پیشرفته نرم افزاری و متناسب با نوع کسب و کار آن سازمان را دارد. شرکت های تولید کننده و ارائه دهنده خدمات بازرگانی در زمینه محصولات دارویی دارای بخش های مهمی از جمله: توسعه محصول، تحقیق و بررسی اثر بخشی و مدیریت تولید هوشمند بر اساس برنامه ریزی تولید و متناسب با نیاز کسب شده از تحقیقات بازار و همچنین مدیریت دانش می باشد تا با استفاده از سیستم جامع یکپارچه منابع سازمان برنامه ریزی مناسب برای تخصیص مواد اولیه تولید، کنترل و انبارش داروها بر اساس دوز دارو، بسته بندی، کشور سازنده و برند فراهم گردد.

با توجه به وجود عوامل مهم در انتخاب مواد اولیه از جمله: تاریخ انقضا، مدیریت فرمولها و محاسبه دقیق مواد اولیه با غلظتها و پارمترهای کنترلی متفاوت، نحوه جابجایی و نگهداری و سایر عوامل تاثیر گذار، سیستم هوشمند کنترل کیفیت مواد اولیه، کنترل کیفیت حین تولید و تضمین کیفیت محصولات نیز سیستم کنترل کیفیت و آزمایشگاه را در صنایع دارویی ویژه و اختصاصی نموده است.

انواع قیمت‌گذاری ویژه دارویی، ماتریس تخفیفات و پخش و مدیریت بازخورد فروش بر اساس سیاست گذاری فروش و متناسب با تحقیقات بازار و همچنین برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی خرید از جمله قابلیت های سیستم جامع مدیریت منابع سازمانی Behineh ERP می باشد.

همچنین سیستم جامع نرم افزار شرکت بهینه ایران با محاسبه صحیح بهای تمام شده، تمام فرآیندهای ویژه سازمانی را مورد بازنگری دقیق قرار داده و سپس بر اساس نیازهای اطلاعاتی، قیمت کالا را که یکی از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده در رقابت بین شرکتهای بزرگ و مطرح در این صنعت است را فراهم می نماید.

بالا