رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

با توجه به جایگاه صنعت نفت ایران، چشم انداز این صنعت از اهمیت بسیاری برخوردار است.

کاهش درآمد حاصل از انرژی کشور به کمتر از۰.۳ (معادل تن نفت خام به ازای هزار دلار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال۲۰۰۰)، حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولید کننده نفت خام در اوپک که مستلزم حفظ فاصله مناسب ازنظر ایجاد ظرفیت تولید با سایر رقبای این جایگاه است و دستیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی با توجه به ضرورت استفاده ازمخازن مشترک از جمله مواردی است که در چشم اندازصنعت نفت مورد توجه قرار گرفته است.

باید بررسی کرد که دربخش نفت و گاز، امروز کجا هستیم؟ کجا می خواهیم باشیم؟ مجموعه اقداماتی که ما را ازموقعیت کنونی به جایگاه مطلوب آینده رهنمون می شوند، چیستند؟ منابع بخش نفت و گاز درآینده چه وضعیتی دارند و باید صرف چه برنامه هایی شوند؟

در بازار پر رونق و رقابتی قابل پیش بینی سال جاری غفلت از مدیریت منابع ارزشمند سازمانی، موجب از دست رفتن فرصتهای ناب پیش رو خواهد شد.منابعی که در بستر ITو در قالب نرم افزار ERP قابل مدیریت بهینه خواهند بود.

شرکت مهندسی بهینه ایران نخستین تولید کننده ERP دانش بنیان بومی در راستای پیشبرد برنامه پنجم توسعه در صنعت نفت و چشم انداز صنعت نفت و گاز ایران در 1404 راهکاری ویژه جهت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ارائه نموده است.

برخی از ویژگی های این راهکار خاص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی:

  • پشتیبانی از MESC و نفت کد
  • مدیریت زنجیره تامین
  • مدیریت فروش و قراردادها
  • مدیریت سرمایه انسانی
  • مدیریت انبار
  • مدیریت کالا و مواد
  • مدیریت اموال و دارائی ها
  • مدیریت نگهداری و تعمیرات
  • مدیریت حمل و نقل و جابجایی
بالا