رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

این برنامه، آموزش هوش‌مصنوعی را به چندین سطح تقسیم‌بندی می‌کند. این سطوح برای نقش‌های شغلی مختلفی طراحی شده و متخصصان هوش‌ مصنوعی که در لینکدین فعالیت دارند، این برنامه را رهبری می‌کنند.

هدف از طراحی و راه‌اندازی این برنامه داخلی، آموزش کارکنان سراسر شرکت در رابطه با نحوه دخالت دادن ابزارهای هوش مصنوعی در امور روزمره است.
لینکدین در نظر دارد برنامه‌های خود در زمینه هوش‌مصنوعی را روز به روز افزایش داده و در راستای پیاده‌سازی فرهنگ هوش‌مصنوعی در سازمان خود، تلاش کند.
کارآموزان آکادمی هوش‌مصنوعی، در دوره موردنظر یاد می‌گیرند چگونه از سیستم هوش‌مصنوعی برای انجام کارهای خود استفاده کنند.
مدیران تولید، تمام تمرکز خود را بر ایجاد و استقرار دانش هوش‌مصنوعی در شرکت خود گذاشته‌اند. این دانش برای مدیریت محصولات هوش‌مصنوعی موردنیاز است. آکادمی هوش‌مصنوعی نحوه استفاده اخلاقی از هوش‌مصنوعی را نیز مدنظر قرار می‌دهد

MHRD joins hands with LinkedIn to facilitate student placement

بالا