رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟

*

نشست آشنايي با كاربردهاي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان (ERP) در صنايع توليد شيشه با همكاري انجمن شركت هاي نرم افزاري (آشنا) و انجمن صنفي صنعت شيشه برگزار شد.

  • در اين نشست كه در محل نمايشگاه هاي بين المللي تهران (سوم تا ششم بهمن ١٣٩٨) و با حضور توليدكنندگان شيشه تشكيل شده بود آقاي محسن لطيفي مديرعامل شركت مهندسي بهينه ايران و عضو هيات مديره انجمن آشنا، ضمن تشريح زنجيره ارزش شركت هاي توليدي، به لزوم يكپارچگي اطلاعاتي و فرآيندي در حوزه هاي مختلف از جمله تامين، توليد و فروش اشاره كرد.
  • محسن لطيفي در ادامه نشست به معرفي ويژگي ها و كاربردهاي ERP براي برنامه ريزي و مديريت توليد، رهگيري كالا براي ريشه يابي مشكلات كيفي محصول و همچنين محاسبه دقيق بهاي تمام شده و استفاده از آن براي مديريت فروش پرداخت.
  • با توجه به مشكلات شركت هاي توليدي در شرايط اقتصادي كنوني، از جمله مهاجرت نيروهاي متخصص، پاسخگويي به اين مشكل نيز با تكيه بر سيستم هاي فرآيندي تشريح گرديد.
بالا